Neděle na Třináctce

Nedělní bohoslužby

Pravidelně se konají dvě bohoslužby od 9:00 a 11:00h

 

 

Společné bohoslužby v KD Mlejn

Vánoční slavnost

V neděli 16. a 23. prosince budou společné bohoslužby v KD Mlejn formou Vánoční slavnosti. Slavnosti se bude prolínat téma: Návrat krále. Neděle 16. prosince je v režií dorostu a mládeže. Nebude chybět slovo, tanec a divadlo. Neděle 23. prosince patří naším nejmladším členům a jejích tradičnímu vystoupení s vánoční tematikou. Bohoslužby se budou konat od 10:00. Všichni jste srdečně zváni!

 

Série kázání na leden na téma: Následování Krista
 
  6. 1. Pozvání k následování 
           Ježíš řekl: Dovol mi Pane, abych napřed pochoval svého otce. Lk 9, 57 - 62
13. 1. Nést svůj kříž
           Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj
           kříž a následuj mně. Mt 8, 34
20. 1. Všeho se vzdát 
           Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno co máš, rozděl chudým
           a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. Lk 18, 22
27. 1. Vybrat si

           Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho

           je těch, kdo tudy vcházejí. Mt 7, 13

English translation available

If you prefer to listen in English, please pick up headphones by the translator’s box before the service starts. The translator’s box is located in the corner of the side hall. The translator will give you the headphones and help you to switch them on. Please turn the headphones off and give them back once the service ends.