Nejbližší akce

Duben

           1.4. Oslava vzkříšení v 8:30 na Makču Pikču
           1.4. Velikonoční neděle - jedna bohoslužna na Třináctce od 10:00

13. - 14.4. Adam Adamovi
20. - 21.4. Chlapský výjezd
21. - 22.4. Navazující výjezd staršovstva

Květen
           5.5. Robinson - Biblická stezka region Praha
11. - 12.5. Savana výprava
11. - 12.5. Konference CB
18. - 19.5. Modlitby 24-7
         20.5. Večer modliteb a chval - Letnice

         25.5. Noc Kostelů (18.00 - 22.00)
25. - 27.5. Robinson - Puťák

 

Červen
   1. - 3.6. Robinson - Biblická stezka finále
      24. 6. Společna bohoslužba v KD Mlejn + křty

                   Táto, dáš to (den otců 17.6.)
29. - 1.7. Robinson - Stavba tábora

Červenec
2. - 13. 7. Robinson tábor

28.7. - 4.8. English camp

Srpen
  4. - 11.8. Savana tábor
11. - 18.8. Sborová dovolená

17. - 23.8. Atleti v Akci - Odraz

23. - 25.8. Festival United