Poradenství

Možná potřebujete pomoc v oblastech, které se týkají různých složitých životních situací – manželských problémů, ztráty někoho blízkého, závislostí, rodinných problémů atd. Poradenské centrum poskytuje odbornou psychologickou a psychoterapeutickou pomoc. Terapeuti v našem centru kladou důraz na důvěru a respekt ke každému člověku, k jeho situaci a zázemí. Psychoterapeutické služby jsou poskytovány individuálně, cena za jedno sezení (60 minut) je 400 Kč, cena zahrnuje čas strávený s klientem, čas na přípravu na setkání a pravidelné supervize poradenské činnosti.Sezení je možné bezplatně zrušit nejpozději 24 hodin před domluveným termínem – při pozdějším zrušení nebo přeložení termínu je účtována plná cena sezení.

 

Pracovníci centra: 

 

Mgr. Andrea Jarošová studovala psychologii na Západočeské univerzitě v Plzni. Tři roky pracovala v rodinném centru v Praze jako poradce a lektor mateřského centra. V roce 2010 založila spolu s dalšími kolegy Asociaci pro dialog křesťanství a psychologie. Je absolventkou výcviku v integrované psychoterapii Knobloch, který je připraven podle Evropských standardů a akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLSJEP. Pracuje s dospělými, dětmi, dospívajícími, rodinami i páry.

 

Objednat se můžete na: 603 746 055 andrea.matouskova@gmail.com (momentálně na mateřské dovolené, kontaktujte Bc. Zuzanu Vačkářovou viz níže)

 

 

Bc. Zuzana Vačkářová má vystudovaný obor sociální a pastorační práce při Evangelické teologické fakultě na Karlově univerzitě v Praze. 9 let pracovala s lidmi s mentálním postižením v denním a týdenním stacionáři v Ústí nad Orlicí, dále 8 let jako pastorační pracovník ve sboru Bratrské jednoty baptistů ve Vysokém Mýtě. Organizačně se podílí na chodu Asociace pro dialog křesťanství a psychologie. V současné době je frekventantkou výcviku v Integrované psychoterapii (Knobloch) a studuje obor Supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích na Univerzitě Karlově v Praze.

Nabízí možnost sezení v anglickém jazyce za příplatek k běžné ceně, která je stanovena centrem pro indiviuální terapii.

Objednat se můžete na z.vackarova@gmail.com či na 733 696 069


Mgr. Petr Fulier, DiS. vystudoval sociální práci a pastoraci na Evangelické teologické fakultě v Praze. Mgr. vystudoval program v sociální práci a etice v Českých Budějovicích. Dlouhodobě se věnuje práci s mládeží. A dále je frekventantem komplexního terapeutického výcviku v komunikačních a strategických přístupech.

Objednat se můžete na fulier.petr@gmail.com

 

 

Bc. David Novák M.Th

Je kazatelem Církve bratrské na Praze 13 a poskytuje spirituální pomoc, poradenství a vedení. Jeho služby jsou zdarma.

 Objednat se můžete na: david.novak@cb.cz

 

V případě potřeby spolupracujeme i s dalšími kolegy.